บันทึก training data science EP 2: Pandas & Matplotlib – ดูแผนที่ก่อนเดินทาง

Pandas เป็น library ที่ใช้งานกันอย่างกว้างขวางมากๆเลยฮะ ด้วยความง่ายและครบ แค่ลงตัวนี้ตัวเดียวก็เกือบครอบจักรวาลงานที่เราต้องทำ…