บันทึก Training - Digital threats

Digital threats เป็นประเด็นน่าสนใจ มีทั้งเรื่องการโจมตีออนไลน์ ภัยออนไลน์ต่างๆ และวิธีการป้องกันตัวเอง เลยหยิบมาแชร์กันฮะ…