Conditional formatting ด้วย custom formula ใน spreadsheet

Conditional formatting ด้วย custom formula ใน spreadsheet

ถ้าเราต้องการไฮไลต์ cell ใน spreadsheet เราสามารถใช้เมนู "conditional formatting" ได้ เพื่อให้เด่นสะดุดตา และอ่านง่ายขึ้นฮะ เมนูที่ว่า อยู่ใต้เมนู format อีกทีนึง
แต่ถ้าเราอยากไฮไลต์ทั้งแถว หรือทั้งคอลัมน์ล่ะ?

dollar sign

ก่อนอื่น เราจะต้องเข้าใจการใช้เครื่องหมาย $ (dollar sign) ใน spreadsheet ก่อนนะฮะ ไม่ว่าจะเป็น google sheet, Microsoft excel หรือ Numbers ก็ทำงานเหมือนกัน คือ ล็อคแถวหรือคอลัมน์เมื่อเรากำหนดแถวหรือคอลัมน์นั้นลงไปในสูตร

ตัวอย่างตามรูปนี้ฮะ

ดูที่สีส้มอ่อนนะฮะ เราต้องการล็อคสูตรไว้ที่คอลัมน์ A แล้วปล่อยให้มันรันสูตรอัตโนมัติไปตามแต่ละแถวอย่างนี้ ดังนั้น เราต้องวาง $ ไว้หน้าตัว A
ทีนี้ สีเขียวนั้น คือเราล็อคแถวไว้ที่แถวหมายเลข 8 แปลว่า เราก็ต้องวาง $ ไว้หน้าเลข 8
แล้วถ้าเราต้องล็อคไว้ที่ cell นั้น cell เดียว นั่นคือล็อคทั้งแถวและคอลัมน์ แปลว่า เราก็ต้องวาง $ ทั้งแถวและคอลัมน์เช่นกันฮะ เหมือนตัวอย่างสีม่วง

Conditional formatting ตลอดแนว

คราวนี้ โจทย์คือ เราอยากกำหนด conditional format ทั้งแถวเลยล่ะ

ทำทั้งแถว

สมมติ เราอยากเน้นสีเขียวให้กับรายการที่เป็นพนักงานแผนก IT สูตรง่ายๆ ที่เราจะใช้เปรียบเทียบค่า ก็คือ =$C2="IT" เพราะเราล็อคคอลัมน์ C ที่เป็นชื่อแผนกเอาไว้
แต่เราจะใช้แบบนั้นตรงๆ ไม่ได้ เพราะจากรูปเรากำหนด range ไว้เป็น A1:D31 หมายความว่าแถวแรกคือเลข 1 ดังนั้นสูตรที่ต้องใช้ คือ =$C1="IT" เพราะสูตรจะรันไปตามแถวแรกของ range ฮะ ถ้าเราใส่เป็นเลข 2 จะทำให้ผลลัพธ์ถูกเลื่อนไป ลองดูฮะ แล้วถ้าเราต้องการใช้สมการ =$C2="IT" เราก็ต้องกำหนด range เป็น A2:D31 แทนฮะ

ทำทั้งคอลัมน์


เช่นเดียวกัน เราสามารถใช้สูตรที่ล็อคแถวเพื่อกำหนด format ของทั้งคอลัมน์ได้ ด้วย custom formula เหมือนรูปข้างบนฮะ และก็ต้องมั่นใจว่าเรากำหนด range ไว้ถูกต้องด้วยฮะ นั่นคือ ใส่ค่าคอ ลัมน์แรกของ selected range

มันก็เป็นอีกวิธีง่ายๆ ให้เอกสารของเราดูดี สะดุดตาขึ้นนะฮะ

Show Comments